קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

ישיבת ועד-הנהלה מס' 02/25 21.12.2020

משותפת להנהלה היוצאת והנכנסת

מספר חברי הוועד: 10. חלק מהחברים השתתפו בזום.

נוכחים: שמוליק בראון, משה רונן, הגר צ'נסקי, יוסי אייזן, שרית אלימלך,

עומר גבע, חוה כהן, יפתח אלון, הראל יגודה, ליאת תווינה, ערן אפל, תומר גורן. חסר: רפי ארליכמן. משקיף נציג הנקלטים: עמיר גובר.

משתתפים קבועים: מיכה טיסר, אירית פואה.

דיון והחלטות:

1.    סדר-היום אושר.

2.    פרוטוקול קודם אושר.

 

3.    הסדרת היחסים של מבואות-עירון מול מועצה אזורית מנשה. בהשתתפות נציגי הנהלת מבואות-עירון.

אנשי מבואות-עירון הציגו את התהליך שבוצע והמתווה המוצע, להסדרת פעילות בית-הספר תחת המועצה, כאשר לבעלים ולהנהלה נשמרת האוטונומיה החינוכית ועצמאות בתחומים נרחבים.

היתרונות העיקריים: הסדרת קרקע לטובת בינוי, עצמאות פדגוגית וחיזוק הגב כלכלי. החיסרון העיקרי הוא ויתור על ילדי החוץ.

העיתוי: המועצה זקוקה מאוד לבית-ספר נוסף עבור האוכלוסייה הגדלה במועצה, ולכן מוכנה להיענות לצרכי המוסד, בעליו והנהלתו. לא בטוח שזה יהיה המצב גם בעוד מספר שנים ולכן זו העת לעשות את השינוי.

הוחלט: מאשרים את העברת הבעלות למועצה, בכפוף לאישור הסכם סופי ובכפוף לאישור אסיפה.

 

4.    ערעורים על תכנית קהילה 2021. בהשתתפות הנהלת קהילה.

הוגש ערעור של חוה כהן ושרי חרודי, בנוגע ליעדי תקציב הקהילה:

במקום היעדים:

א.     מציאת שותף למכבסה

ב.      מציאת יזם למרפאת השיניים ובהתאם עדכון ההתנהלות.

מוצעים היעדים:

 

 

 

  1. לקיים את מגוון השירותים הפועלים בקיבוץ היום: מכבסה, מרפאת שיניים, מרפאה, בית סיעודי, חינוך, תרבות, נוי, ענף המזון ועוד; בתקצוב וניהול, בין אם בקהילה או בעסקים, כך שיבטיחו את המשך פעילותם לשנים הבאות.
  2. לייעד, על פי תוכנית רב-שנתית בתוכנית ההשקעות, תקציב לשימור מבנים ואתרים מראשית הקיבוץ.

הוחלט: מקבלים את הערעור.

 

5.    צוות צופה פני עתיד.

מדובר בצוות שיעסוק בהערכות הקיבוץ לשינויים הצפויים בעתיד הנראה לעין, לאור השינוי הדמוגרפי. צוות זה הוא צוות חשיבה ועבודה, שיבחן את המצב כיום ויכין תכניות  ועדכון נהלים והחלטות לשינוי עתידי בנושאים שונים בחיי הקיבוץ, כגון: חינוך, ערבות הדדית, התחייבויות דיור, השכרות ועוד.

הצעות הצוות יובאו לדיון והחלטה במסגרות הרלוונטיות לכל נושא ונושא.

שרית הציגה את הצוות המוצע:

ממלאי תפקידים - יו"ר-מרכז הצוות, מנהל קהילה, מנהל עסקים, מנהל מש"א, יו"ר חינוך, מנהל צמ"ד, נציג ועד ההנהלה-יפתח אלון, נציג הנהלה כלכלית-עומר גבע, נציג הנהלת קהילה-ערן אפל, 2 נציגי ציבור-אוריין גנדלמן ועידית רונן.

הוחלט: מאשרים את הגדרת התפקיד ואת הצוות המוצע. מוסיפים נציג נקלטים - חבר מלא או בחברות מותנית, שגר בקיבוץ בפועל לפחות שנה.

 

6.    מינוי יו"ר להנהלת החינוך.

שרית הציגה את ההמלצה לבחור את עידית עזר.

הוחלט: מאשרים את בחירת עידית עזר כיו"ר הנהלת החינוך.

רשם: מיכה טיסר, יו"ר הקיבוץ.                   מאשר: יפתח אלון, יו"ר ועד-ההנהלה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב