קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

מועצת מנהלים מס' 287 – 17.3.2021

26/03/2021

כולל הנהלת כלל עסקי הקיבוץ, מועצת מנהלים של "עין שמר החברה הכלכלית",

ועד ההנהלה של "עין שמר אחזקות חקלאות אגש"ח בע"מ".

נוכחים: חוה כהן (יו"ר), מיכה טיסר, חן שוורץ, יוחאי יגודה, עומר גבע, תומר גורן,

עזרא מזרחי, איציק מור. חסר: עמי גלעד. מוזמנת קבועה: אירית פואה.

מוזמנים: איתי מילוא - תמחיר, גלעד דקל – רפת, מיכה דורון – גד"ש חפר.

תמצית דיון והחלטות -

1.    רפת – סיכום 2020 ותוכנית 2021. מוזמן גלעד דקל.

הוצג סיכום רפת מעודכן, ביצוע 2020 ותוכנית 2021.

גלעד: הרפת בשלבי שינוי מהותיים - גודל העדר, תכנון ואיכות החלב, בנייה נרחבת. מאמין שהרפת בכיוון הנכון. צוין כי לאורך השנים לא הושקע ברפת, הוצאות אחזקה גבוהות ובעיות איכות. עם השלמת הבנייה יש להשלים דרכים, גידור, פינוי סככות ישנות, פינוי זבל ועוד. לטיפול במהלך 2021.

2.    גד"ש – סיכום 2020 ותוכנית 2021. מוזמן מיכה דורון.

הוצגו נתוני סוף-שנה ותוכנית 2021. מיכה דורון סיכם: תוצאות לא טובות, לא נזרעו שטחי כותנה, תוצאות לא טובות בגידול תירס מתוק ותירס לתחמיץ, צנרת ישנה, גד"ש קטן מתקשה להרוויח.

לשנה באה מתוכנן טיפול במים בעזרת הכלרה, שיאפשר גידולי ירקות, בוטנים ועוד.

צוין שיש לשפר את רמת הדיווח והנתונים, תמהיל גידולים, להגדיל שטחי כותנה. בבדיקה של כל ענפי הקיבוץ, מתווספת התרומה לכיסוי הכלליות. מתנהל מו"מ לכניסה לשותפות גד"ש. יוצג להנהלה לכשיהיה מוכן.

3.    סקירת פרויקטים. מוזמן עודי דגאי.

עודי סקר את הפרויקטים הנדלנ"ים: הרחבת מתחם מסחרי תכנית 351-034096  / פרויקט מרלו"ג בשטח המוקצה לתעשייה בתב"ע מ/359 / מוסד מבואות-עירון / יחידות קטנות / קו גז למפעל-הגומי.

בדיון עלו מספר נקודות להמשך: בצומת - מימוש פוטנציאל קיים. מרלו"ג שותפות "מסד עוז" – מסירת 50% זכויות רק במצב של מימוש ופתרון הנושא התחבורתי, שעלול לגרום לפגיעה קשה באיכות החיים בקיבוץ.

4.    אישור מורשה חתימה אייל דביר – "עין שמר אחזקות חקלאות אגש"ח בע"מ", "עין שמר החברה הכלכלית", "עין שמר תעשיות אגש"ח בע"מ" (תאגידים באחריות הנהלה כלכלית) – אושר.

5.    חוה נפרדה מחברי הוועדה, הודתה על שיתוף הפעולה ואיחלה הצלחה לחברים.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב