קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

ישיבת ועד-הנהלה מס' 12/6 22.3.2021

מספר חברי הוועד: 11.

נוכחים: הגר צ'נסקי, יוסי אייזן, שרית אלימלך, עומר גבע, יפתח אלון, הראל יגודה,

ליאת תוינה, ערן אפל, תומר גורן, משה רונן, חוה כהן.

משקיף: עמיר גובר. משתתפים קבועים: מיכה טיסר, אירית פואה.

דיון והחלטות:

1.    סדר-היום אושר.

2.    פרוטוקול קודם אושר.

3.    מודל כלכלי לפרויקט המרלו"ג. בהשתתפות אנשי "מסד עוז" והנהלה כלכלית.

אנשי "מסד עוז" הציגו את המודלים הכלכליים של שלוש חלופות להקמת המרלו"ג -

חלופה קטנה על כ-25 ד', חלופה בינונית כ-30 ד' , חלופה גדולה כ-50 ד'.

החלופה הכלכלית הרווחית ביותר היא החלופה הגדולה.

הנתונים והמתודולוגיה הוצגו במצגת ודוחות אקסל, שהופצו לחברי ההנהלות טרם הישיבה. עלו שאלות הבהרה לגבי החלופות השונות וניתנו תשובות על-ידי אנשי "מסד עוז".

הנושאים העיקריים שעלו בדיון: גיבוש אבני-דרך ותנאים בהסכם, תכנית תנועה תובא לאישור בעין-שמר, השוכרים יאושרו בעין-שמר, חריגה מסכום מוסכם של דמי ההיוון לרמ"י יהוו תנאי למימוש ההסכם, כל הפעילות תתבצע בתאגיד נפרד כך שהפעילות הכספית בו לא תסכן את הקיבוץ.

ככלל נראה שהשותף "מסד עוז" הינו שותף טוב וראוי להתקשרות לאורך שנים.

הוחלט: ההנהלות מאשרות פה אחד להמשיך ולהתקדם עם קבוצת "מסד עוז" לגיבוש הסכם, תוך התייחסות לנקודות שעלו בדיון. ההסכם יובא לאישור ההנהלה וכל הפרויקט יובא לאישור האסיפה.

4.    סעיף אישי.

 

רשם: מיכה טיסר, יו"ר הקיבוץ.                     מאשר: יפתח אלון, יו"ר ועד-ההנהלה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב