קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/3150/f39_בית בקיבוץ - קול קורא למנהל הנדסי לתכנון ורישוי.pdf