קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/3536/f39_הגדרת תפקיד איש צוות במטעי גרנות.pdf