קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/3574/f39_הגדרות ועדות גרנות_נספח למכתב רענון 2022[17288].pdf