קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

"סקר השכר מהווה כלי עבודה ראשוני להנהלת הקיבוץ בניהול מדיניות השכר הן לחברים והן לשכירים"

פעם בשנתיים עורכת התנועה הקיבוצית סקר שכר מקיף בעולם העבודה במגזר הקיבוצי. לפני היציאה לתהליך התפקידים בסקר תוקפו התפקידים אותם בדקו בסקרים הקודמים ועודכנו תפקידים נוספים. בסקר השתתפו 102 קיבוצים ונבדקו בו כ-150 תפקידים בקיבוצים ברחבי הארץ
סקר השכר

שלומית צימרינג, מנהלת תחום הון אנושי בתנועה הקיבוצית מסבירה: "בתהליך שנעשה עם מנהלות ומנהלי משאבי אנוש בקיבוצים נמצא כי ישנם תפקידים  שאינם רלבנטיים יותר (או ממשיכים להתקיים במספר מצומצם של קיבוצים) ותפקידים שנוצרו מאז הסקר הקודם. המידע על השכר הניתן בפועל נאסף מחשבות השכר, דויק על ידי מנהלות מש"א ומנהלי קהילה ועובד לנתוני סקר ע"י דליה פת, יועצת בתחום שכר ותגמולים. סקר השכר מהווה כלי עבודה ראשוני להנהלת הקיבוץ בניהול מדיניות השכר הן לחברים והן לשכירים. 

הסקר מהווה תשתית לבחינת שכר במשרה קיימת ובמשרה חדשה בהשוואה לקיבוצים אחרים שהם קבוצת ההתיחסות שלנו. מעבר לכך תמחור משרה וקביעת השכר חייבים לקחת בחשבון את מאפייני המשרה, משימותיה והיקפי האחריות כפי שהוגדרה בכל קיבוץ מחירי שוק אלטרנטיביים וליכולות הכלכליות של הענף. במדיניות שכר נכונה בתהליך קביעת השכר האישי לעובד יש להתחשב גם בנתוניו האישיים של העובד, תרומתו בעבודה ומהלך קידומו בעתיד".

בין הקיבוצים המשתתפים בסקר 86% מהפריפריה ו14% מהמרכז. 12% קיבוצים קטנים, 63% בינוניים ו25% גדולים. נתוני הסקר מוצגים הן בחתך כללי והן לפי גודל קיבוץ ואזור גיאוגרפי. עיסוקים המאופיינים בהיקף משרה חלקית מוצגים לפי חלקיות המשרה, כפי שנמסרה על ידי משתתפי הסקר. ככלל, נתוני השכר מוצגים לפי שכר ברוטו למשרה מלאה בחודש. בחלק מהמשרות מוצג תעריף שעתי שהוא הבסיס המקובל לתשלום באותה המשרה.

צימרינג מפרטת את הממצאים: "בניתוח הנתונים בהשוואה לסקר הקודם  שנערך ב-2019 לא נרשמה עליה משמעותית בשכר בתפקידי ניהול, ובממוצע היו עליות של עד 5%. יחד עם זאת, ניכרת מגמה של הגדלת היקפי משרה למנהלי קהילה. עליה משמעותית ראינו בשכר המטפלות בחינוך בגיל הרך, וכן יותר קיבוצים יצרו תפקיד של אחראי.ת אדמיניסטרטיבית שמסייעת מאוד למנהלת הגיל הרך בניהול כח האדם. מצאנו כי אין עליה בשכר בענפי החקלאות למעט ענף הרפת בו ניכרת עליה משמעותית בשכר. כמו כן, עלה השכר בענפי העזר והתשתיות" .

סקר השכר הקיבוצי העדכני ניתן לרכישה דרך מזכירות אגף חברה וקהילה: eti@tkz.co.il

חסר רכיב