קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/3755/f39_(1749)עין שמר הסבר והסדר מענקי עזיבה ופטירה מתוקן בנוסח נקי לאישור האסיפה 25112021.pdf