קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

התנועה הקיבוצית מזמינה חברות וחברי קיבוץ להציג מועמדות לתפקיד חבר/ת מזכירות התנועה הקיבוצית

בימים אלו, 5 נציגות ונציגי הציבור המכהנים במזכירות התנועה הקיבוצית מסיימים תקופת כהונה. לפיכך אנו פונים בקול קורא לחברי וחברות הקיבוצים להגיש מועמדות לתפקיד נציגי ציבור במזכירות. תקופת הכהונה במזכירות הינה עד ארבע שנים, חברה או חבר מזכירות שמסתיימת כהונתם הראשונה רשאים להיבחר לתקופת כהונה נוספת
לוגו התנועה הקיבוצית

רקע על עבודת המזכירות: מזכירות התנועה הקיבוצית היא ועד האגודה, והיא הגוף המנהל והמפקח על ההתנהלות השוטפת של הנהלת התנועה ומוסדותיה השונים בכפוף להחלטות הועידה והמועצה. לשם כך תהיה המזכירות רשאית להשתמש בכל הסמכות המוקנית לה כ"ועד האגודה", פרט לאותן הסמכויות השמורות במפורש למועצה, במובנה כ"אסיפה כללית", או לוועידה, כמוסד העליון של המועצה.

התנועה הקיבוצית מחויבת לאיזון מגדרי ולאיזון אזורי-גאוגרפי. לאור הפיזור הגאוגרפי הקיים היום בהרכב המזכירות נודה על הגשת מועמדות של חברות וחברי קיבוץ מאזור עמק המעיינות, עמק הירדן, רמת הגולן והערבה.

תנאי סף וכישורים נדרשים:

  • חבר/ת קיבוץ (שלא בחופש), החבר בתנועה הקיבוצית.
  • ללא ניגוד עניינים עם התנועה הקיבוצית.
  • זמינות לישיבות מזכירות במטה התנועה אחת לשבועיים (נכון להיום בימי א' בשעה 12:00, בזמן הקרוב הישיבות יהיו לסירוגין פרונטלי ובזום).
  • ניסיון בתפקיד ניהולי בקיבוצו/ה או בקיבוצים אחרים  - יתרון.
  • הכרות עם פעילויות מטה התנועה - יתרון.
  • רקע ציבורי ו/או ניהול ארגון ציבורי – יתרון.
  • יש להגיש מועמדות באמצעות קורות חיים וכן להוסיף שלושה ממליצים חברי קיבוץ. לפחות אחד/ת מהממליצים חבר/ת הקיבוץ של המועמד/ת ולפחות אחד/ת מהממליצים חבר/ת קיבוץ שאינו של המועמד/ת.
  • ניתן גם להוסיף את השקפת המועמד על התנועה והקיבוץ.

לפרטים אודות מזכירות התנועה הקיבוצית וסדרי עבודתה ואודות תהליך הגיוס לתפקיד, ראו בפרק ג1 לחוברת הכחולה 

חברות ו/או חברים המעוניינים ומעוניינות להגיש מועמדות לתפקיד, ישלחו קורות חיים עד לתאריך 18.02.22 לדוא"ל:
iritg@tkz.co.il

 

בברכה,

רינת פיין-רז, יו"ר ועדת גיוס רחבה

חסר רכיב