קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

עדכונים משולחן החשמל הקיבוצי

שולחן החשמל הקיבוצי, המאגד את גופי הייצוג (התנועה הקיבוצית, הקיבוץ הדתי ושולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים) וגורמי מקצוע קיבוציים וחיצוניים העוסקים בתחום האנרגיה בקיבוצים (משקי הקיבוצים, מי רם, מעגן פרוייקטים, מבט-ברית פיקוח ואיסקון), עוסק בתקופה האחרונה בשורה של סוגיות המעסיקות את עולם האנרגיה הקיבוצי
מוני חשמל

כחלק מהעיסוק, נפגשים כלל הגופים והגורמים המרכיבים את שולחן החשמל הקיבוצי,הדנים עם רשויות המדינה ומגיבים לשימועים ולקולות קוראים רלבנטיים שהיא מפרסמת בכובעיה השונים, בדרך כלל על ידי רשות החשמל ולפעמים ממשרדי ממשלה ורשויות אחרות.

להלן המרכזיים שבהם:

אגרו – וולטאי (פאנלים סולאריים המוצבים מעל גידולים חקלאיים): ענינו לקול קורא של צוות בין משרדי שהקימה הממשלה לקביעת מדיניות מקרקעין להקמת מתקנים אגרו וולטאים בישראל. בתגובתנו הצגנו שורה ארוכה של המלצות מעשיות שיעודדו פיתוח מהיר של אפיק זה, הנתפס על ידינו כחיוני ומרכזי למימוש היעדים שהציבה לעצמה המדינה להמרת אנרגיה פוסילית באנרגיה מתחדשת, תוך שמירה קפדנית על הגידול החקלאי שלמרגלות הפאנלים הסולאריים. הצענו לצוות לקבוע מדיניות גמישה לנוכח הדינאמיות הטכנולוגית המאפיינת תחום פעילות זה והפצרנו בצוות להימנע משילוב אג'נדות זרות של צדק חלוקתי מעושה שיפגע בהשגת יעדי המדינה.

בסיס תעריף: מזה כשנתיים אנו מבקשים מרשות החשמל לתקן את בסיס התעריף למחלקים ולהשתיתו על מודל הוגן וכלכלי. הצענו לרשות מודל חלופי ואנו ממתינים לדיון יסודי ומקצועי במודל המוצע, המבושש לבוא.

העברת תשתיות בין מחלקים: שימוע של רשות החשמל הקובע כללים מקילים לכניסת חברת החשמל לחלוקה בקיבוצים. בתגובתנו הודנו לרשות על מהלך חשוב זה, שאנו קוראים לו כבר מזה מספר שנים, והוספנו כי יש להשלים ולתקן את השימוע במספר סוגיות משלימות כמו שמירה על ריבונות הקיבוץ בשטח המחנה, הדדיות בכללי המעבר ממחלק היסטורי (חברת החשמל הקיבוצית) לחברת החשמל ובחזרה, גמישות בהגדרת שטחי החלוקה, שמירה על זכויות הצרכן ועוד. 

דגן לוין. צילום: דנה בר-און
דגן לוין. צילום: דנה בר-און

פיצוי להסדרת מונה נטו בעקבות עדכון תעריפים (מש"ב): התרענו כי השינוי מאיים למוטט את המודל הכלכלי עליו בנויה אסדרת "מונה נטו" ותגרום ליצרנים הפסדים שוטפים משמעותיים. הסברנו כי הטלת עלות שינוי רגולטורי מסוג זה על היצרנים אינה ראויה ומהווה סטייה ממודלים מקובלים של חלוקת סיכונים בין המדינה ליזם בפרויקטי תשתיות ותפגע באסדרות עתידיות בתחום החשמל ובכלל התשתיות – שתתגלגל בקצה הדרך לפגיעה מיותרת באזרחי המדינה.

ממשק בין מחלקים: רשימה של דרישות רגולטוריות מהמחלקים ההיסטוריים בקשר לממשקים טכנולוגיים בין חברת החשמל למחלקים ההיסטוריים, הכוללות דרישות מוגזמות מהמחלקים ללא פיצוי תעריפי מתאים.

דגן לוין, ראש אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית: "בשנים האחרונות הולכת ומתעצמת חשיבותו של תחום האנרגיה לקיבוצים. הקמת חברות החלוקה בקיבוצים כפועל יוצא של הסדרת חלוקת החשמל בקיבוצים, לצד ההזדמנויות העסקיות הרבות בתחום בשל היתרון היחסי שיש לקיבוצים – בתשתיות, במבנה בארגוני, בגמישות העסקית, במקצועיות ובידע נצבר - הופכת את מגזר האנרגיה למרכזי ביקום העסקי והתשתיתי של קיבוצים רבים.

השילוב בין חשיבות עולם האנרגיה בקיבוצים לאופיו של ענף זה – פיתוח טכנולוגי מואץ לצד שינויים רגולטורים תזזיתיים – הניע אותנו להרחיב את פעילות התנועה בתחום זה ולהקים את שולחן החשמל הקיבוצי, שייעודו תיאום, העצמה ותכלול של הפעילות הקיבוצית מול רשויות המדינה, ובראשן רשות החשמל".

חסר רכיב