קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

מזכירות התנועה ממליצה לפעול לשינוי תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ מתחדש

בישיבתה האחרונה שהתקיימה ביום ראשון שעבר (20.2), דנה מזכירות התנועה הקיבוצית בהצעה המבקשת להתאים את מנגנון "הפנסיה הקיבוצית" לשינויים ולתמורות שחלו בקיבוצים ובמדינה מאז שנקבע נוסחן המקורי של התקנות בשנת 2005. כמו כן, אושרו תיקונים נדרשים בתקנון התנועה
לוגו מזכירות התנועה

תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) התשס"ה - 2005 כפי שהיא מנוסחת היום, אינה מתאימה לצורת ההתנהלות והחשיבה בקיבוץ המתחדש. לפיכך, מתנהל מזה זמן סיג ושיח עם משרד רשמת האגודות השיתופיות בניסיון לעדכן את נוסח התקנה. מטרת ההצעה אותה ניסח ודחף עו"ד עמר כהן ממשרד שלמה כהן, בשיתוף התנועה הקיבוצית, הנה להתאים את מנגנון "הפנסיה הקיבוצית" לשינויים ולתמורות שחלו בקיבוצים ובמדינה מאז שנקבע נוסחן המקורי של התקנות בשנת 2005, כפועל יוצא מהמלצות הועדה הציבורית לעניין הקיבוצים (ועדת בן רפאל).

הנושאים העיקריים הנכללים בהצעה:

  1. הטלת חיוב על חברים לצבור מקורות גמל החל "מיום השינוי" ולהעביר מידע בעניינם לקיבוץ.
  2. הגדרת חובת הקיבוץ בעניין הפנסיה כחובה להשלים את מקורות הגמל של החבר ושימוש באמות מידה של "רשת הביטחון" לעניין זה.
  3. מעבר לבחינה של יחידה משפחתית לעניין חובת הצבירה והרחבת הגדרת מקורות הגמל גם לזכויות גמל של בן/בת הזוג של החבר.
  4. אפשרות להגדרה בהסכמה של נכסים אחרים (שאינם בהכרח "נכסים פנסיוניים") כמקורות גמל.

עו"ד עמר כהן ממשרד שלמה כהן, הציג נוסח הצעה שהתגבש בסדרת דיונים, הצעות והסכמות, להם היו שותפים, בין היתר, רשמת האגודות השיתופיות והוא עצמו – נוסף על גורמים תנועתיים. עו"ד מרב ניב, מהמחלקה המשפטית בתנועה,  הוסיפה על דבריו והשניים ענו על שאלות שהתעוררו. בהמשך נדונו שתי סוגיות מרכזיות שהיו שנויות במחלוקת.

בסופו של דבר החליטה מזכירות התנועה לסמוך את ידה על נוסח בו הוכנסו מספר שינויים בהתאם לדברים שנאמרו בדיון. בהמשך, תועבר החלטת מזכירות התנועה לרשמת האגודות ותידון במועצת התנועה הקיבוצית.

נוסף על כך, אישרה המזכירות את התיקונים הדרושים בתקנון התנועה הקיבוצית לאור החלטת מועצת התנועה על שינוי שיטת הבחירות למזכ"ל התנועה ושינוי הרכב מזכירות התנועה (שהוכנסו זה מכבר לחוברת הכחולה) ומעבר בית התנועה מתל אביב ליקום.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב