קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

עדכון תקנון התנועה - מזכ"ל התנועה בטור מיוחד לקראת האסיפה הנדחית

ביום חמישי הקרוב, ה-07.04.22, תתכנס מועצת התנועה כאסיפה נדחית בכדי להצביע על עדכון תקנון התנועה. שלושה סעיפים עומדים על סדר היום, שניים טכניים בעיקרם. מזכ"ל התנועה, ניר מאיר, מתייחס בטור מיוחד לקראת האסיפה לנושא השלישי - התאמת תקנון התנועה להחלטות מועצת התנועה, בדבר הדרכים לבחירת מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ועושה סדר לגבי השתלשלות הנושא
ניר מאיר
ניר מאיר

לאורך רוב ימיהן של התנועות הקיבוציות נבחרו מזכירי התנועות על ידי מועצות התנועות. בשנות ה-90 כשפרחה "אופנת הפריימריז" בפוליטיקה הארצית, אימצו גם התק"ם וגם הקבה"א את הגישה הזאת, לבחירת מזכירי התנועות. כאשר אוחדה התנועה הקיבוצית, נבחרה שיטה זאת כדרך לבחירת מזכ"ל התנועה הקיבוצית.

למעשה, בפועל, התקיימה השיטה הנוכחית לבחירת מזכ"ל התנועה הקיבוצית, שלוש פעמים בלבד. בשתיים מתוך שלוש הפעמים האלה התמודדתי, ונבחרתי.

לאחר מערכת הבחירות האחרונה (דצמבר 2019), ולאור אחוז ההשתתפות הנמוך של חברות וחברי התנועה בהליך הבחירה, עלו קולות רבים שקראו לבחון את השיטה ולבחון חלופות אפשריות שיגבירו את מעורבות הבוחרות והבוחרים. ועדת הבחירות אף היא, המליצה לבחון את כל תהליך בחירת מזכ"ל התנועה הקיבוצית. בהתאם להמלצתה מינתה מועצת התנועה צוות מנוסה, שכלל 11 חברות וחברים מכל הזרמים ומכל המחנות, שישב על המדוכה, ערך שאלונים והציע שורת הצעות על הדרך המומלצת לדעתו, לשפר את תהליך בחירת מזכ"ל התנועה הקיבוצית.

המלצות הצוות רצ"ב.

גם מועצת התנועה נדרשה לנושא שוב ושוב בהליך מוסדר ומובנה, קיימה דיונים וקיבלה החלטות, כפי שניתן לראות בטבלה הרצ"בהחלטתה האחרונה של מועצת התנועה בנדון, התקבלה ביום 30.9.21 ברוב של 74%, ועל פיה תשונה דרך בחירת מזכ"ל התנועה הקיבוצית, בהתאם להמלצות הצוות שעסק בנושא. החלטה זו נדרשה בכדי לשנות את "החוברת הכחולה" המהווה קודקס פנימי להפעלת מוסדות התנועה הקיבוצית.

בעת הדיון, הובהר כי אל לה ל"חוברת הכחולה" לסתור את האמור בתקנון התנועה, ומכאן הצורך לעדכן את התקנון בנושא זה ולהתאימו להחלטות שהתקבלו במועצה.

מטבעם של רעיונות חדשים העולים על סדר היום, כך גם בנושא הזה, ישנם חברי קיבוץ וצירים המתנגדים לו. זה בהחלט סביר ולגיטימי. מה שפחות סביר ויש בו טעם לפגם, הינו הדרך האגרסיבית והבעייתית, בה משתקף התהליך שתואר לעיל, לחברי הקיבוצים ולהנהלותיהם על ידי גורמים המתנגדים לו וכנגד כך אני מבקש לצאת.

אופן בחירת מזכ"ל התנועה אינו נוגע לי אישית. איני מעוניין, ועל פי התקנון גם איני יכול, להתמודד לקדנציה שלישית. אין לי עניין אישי בנושא ואיני מקדם חלופה כזו או אחרת. יחד עם זאת, דווקא כיוון שאיני מתמודד בבחירות הבאות ואני חף מאינטרס אישי, אני רואה בנקודת זמן זו, שעת כושר לעדכן את שיטת הבחירות.

חשוב להדגיש:

  1. שומרים על ההליך הדמוקרטי: גם בשיטה המוצעת, כל קיבוץ יבחר את המועמד/ת לתפקיד מזכ"ל התנועה הקיבוצית.
  2. שומרים על זכות הבחירה של החברות והחברים: כל קיבוץ יחליט בעצמו על הדרך בה יקבל את החלטתו. בין אם בקלפי פנימית, בין אם בהצבעה באסיפה ובין אם על ידי המזכירות. כל קיבוץ יחליט בעצמו, בהתאם לרצונו, באיזה אופן יבחר את המזכ"ל/ית הבא/ה.
  3. שומרים על הגינות וטוהר הבחירות: מדובר על תהליך מקצועי ומסודר שהובל על ידי חברי מועצת התנועה.

מובן מאליו שחברי המועצה שקיבלו את ההחלטות יכולים להתחרט ולשנות את דעתם, זה לגיטימי לחלוטין, אבל צריך להצביע על המכשול הטכני העומד בפני עדכון השיטה, והוא הצורך לגייס 75% מכלל הצירים בכדי להכניס את השינוי המוצע לתוקף. כל מי שלקח חלק בהובלת תהליכי שינוי בקיבוץ, מבין את הקושי הזה, אבל חשוב גם להבין כי שיטה שרוב צירי המועצה אינם מאמינים בה, אינה שיטה ראויה לבחירת מזכ"ל לתנועה הקיבוצית.

לפיכך, אני קורא לכם לקרוא את החומרים המצורפים למכתב זה, ולא להסתמך רק על מידע חלקי ומגמתי בחלקו המופץ באמצעות מסרונים. אופן בחירת מזכ"ל/ית התנועה הקיבוצית יקבע בדרך דמוקרטית על ידי צירי התנועה והבחירות לתפקיד המזכ"ל יערכו באופן דמוקרטי, בדרך המקובלת על רוב נציגי הקיבוצים.

אני פונה ומבקש מכם להצטרף ביום חמישי הקרוב, ה-07.04.22, בשעה 09:00 לישיבת מועצת התנועה ולקחת חלק בהצבעה על שינוי התקנון.

נעמוד לרשותכם לצורך הבהרות ככל שנתבקש.

ניר מאיר,
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב