קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/4029/f39_עדכון למשקים שבועות תשפב.pdf