קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

מזכירות התנועה הקיבוצית: הבחירות למזכ"ל התנועה יערכו בפברואר 2024

בישיבת מזכירות התנועה שהתקיימה השבוע, אימצה המזכירות את המלצת המחלקה המשפטית בתנועה, לקבוע את מועד הבחירות הקרובות למזכ"ל התנועה, בהתאם להחלטות התנועה בחוברת הכחולה, ליום שלישי בשבוע השני של חודש פברואר 2024, משמע – 13/2/24
לוגו מזכירות תהתנועה

עו"ד מרב ניב מהמחלקה המשפטית בתנועה הציגה בפני חברי המזכירות את ההחלטות הנוגעות למועד בחירת המזכיר, וכן את הוראות התקנון והדין. בין היתר, אמרה עו"ד ניב כי בשונה מהוראות כלליות לעניין משך קדנציה, משקבעה החוברת הכחולה מועד ספציפי לבחירות ("בתום קדנציה ביום שלישי בשבוע השני של חודש פברואר"), גוברת הקביעה הספציפית על התאריכים הנגזרים ממועדי בחירות קודמות.

הסדרת מועד הבחירות באה בהמשך להמלצת המחלקה המשפטית לעדכון פרק ד' לחוברת הכחולה, שעניינו בחירת מזכיר התנועה, בעקבות החלטת מועצת התנועה שלא לאשר את שינוי סעיף 14 לתקנון התנועה בדבר שיטת בחירת המזכיר.

עו"ד ניב פירטה בפני חברי המזכירות את השתלשלות הליכי פרק ד' לחוברת הכחולה, לרבות אימוץ המלצות הוועדה לבחינת אופן בחירת מזכיר התנועה, קבלת החלטה במועצה על תיקונים מותלים בחוברת, אשר חייבו את שינוי התקנון בהתאם. עו''ד ניב הדגישה כי משלא אימצה מועצת התנועה את שינוי התקנון - בטלים מאליהם כל התיקונים בחוברת הכחולה, המותנים באישור זה. כפי שהסבירה עו''ד ניב, משמעותה של בטלות זו הנה השבת מצב לקדמותו בתיקונים הנובעים וכרוכים בשינוי שיטת הבחירות - ולא תהליך תיקון / שינוי מרכיבים אחרים החוברת הכחולה כולה או בפרק ד' שלה, המחייב דיון ואישור במועצה.

בסיכום הדיון שהתקיים בסעיף זה, החליטה מזכירות התנועה לפרסם ולהביא לידיעת צירי המועצה את הנוסח המעודכן של פרק ד' לחוברת הכחולה במועצה הבאה.

חסר רכיב