קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

הרפורמה בחקלאות אושרה בהסכמה. מזכ"ל התנועה הקיבוצית: "החקלאות הישראלית המפוארת ניצחה"

לאחר שנה של מאבק נגד החקלאות והחקלאים הושג הסכם לגבי הרפורמה שהובילו שר האוצר ושר החקלאות. במקום 10%, המכס על ירקות לא יפחת מ-50% ועל פירות לא פחות מ-40%, התמיכה הישירה הוגדלה ל-700 מיליון שקל ותקנות הגנת הצומח שמנעו יבוא מחלק מהמדינות לא ישתנו
הרפורמה בחקלאות אושרה בהסכמה. מזכ"ל התנועה הקיבוצית: "החקלאות הישראלית המפוארת ניצחה"

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, כתב בעמוד הפייסבוק שלו בין היתר לאחר ההודעה על ההסכם: "היתה זו שנה קשה, מרה. שנה בה הותקפה החקלאות הישראלית שוב ושוב בתקשורת המסורתית וברשתות החברתיות כחומסת כבשת הרש של הצרכן הישראלי. לא היינו לבד בקרב הזה. לצידנו עמדה בנחישות שדולה חקלאית רחבה מבין חברי הכנסת מהקואליציה ובראשם סגן שר הבטחון, אלון שוסטר (כחול לבן), יו"ר סיעת העבודה, רם שפע וח"כ רם בן-ברק (יש עתיד), שדרשו שוב ושוב שהרפורמה הדרושה כאויר לנשימהבחקלאות, תתבצע בהסכמה. מצאנו לצידנו גם מנהיגי מפלגות בקואליציה ואת יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת.

הימים האחרונים היו קשים ומורטי עצבים אולם, בסופו של דבר, בתיווכם של אנשי משרד ראש הממשלה יאיר פינס, אמיר ברקן ונעמה שולץ ובהובלתו של יו"ר הכנסת הושגה פשרה מתקבלת על הדעת. פשרה שכולה ניצחון. לא היה זה ניצחונה של "העסקונה החקלאית" הדואגת לעצמה כפי שהוצגנו ברשעות. אלא ניצחונו של ענף מפואר המהווה תשתית בסיסית לקיומה של כל מדינה ובפרט מדינה מורכבת ומאוימת כמו מדינת ישראל. יחד, בכוחות משותפים, נלמד כיצד להתמודד עם התנאים החדשים שיוצרת הרפורמה וכיצד ניעזר בה לשדרוג הענף החשוב הזה, שכה הוזנח בשנים האחרונות".

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן: "ההסכם על מעבר מהגנה מכסית על מוצרי הצומח בחקלאות לתמיכה ישירה הושג לאחר מו״מ ארוך שנמשך כשנה! בסופו של יום הוגדלו סכומי התמיכה ל 760 מליון ש״ח בחשיפה מלאה לחקלאים לשנה. הוקצו שני מיליארדר שקלים להשקעות ב חמש שנים בחקלאות ובחדשנות ו600 מיליון ש״ח בחמש שנים למחקר ופיתוח. אני תקווה כי התוכנית תניב פירות טובים תרתי משמע והסיכון המחושב שלקחנו על עצמנו יתברר כנכון. צוות שש שכלל את עמית יפרח וניר מאיר כמזכירי התנועות הגדולות דובי אמיתי מהתאחדות האיכרים יעקב בכר מהארגונים האזוריים שי חג׳ג׳ יו"ר מרכז המועצות האזוריות ואני, עבד בתיאום ושיתוף פעולה מלא וניהל את המו״מ הארוך בצורה אחראית ומעוררת ההערכה".

על פי ההסכם תוגדל התמיכה הישירה. החקלאים יקבלו תמיכה ישירה עד כ - 950 ש״ח לדונם למטעים במקום מאה ש"ח עליהם דובר עם תחילת הרפורמה. כמו כן, יתקיים שינוי בצו המכס - המו"מ הצליח על הגידולים המשמעותיים והמרכזיים כמו פלפל, עגבניה, גזר, תפוח אדמה, תפוחים ואפרסקים וכן, הגדיל את ההגנה המכסית בצורה משמעותית בכדי לשמור על הייצור המקומי באזורי הגליל, גולן ועוטף עזה. המשמעות: שמירה על גידולים חקלאיים משמעותיים בעיקר באזורים האסטרטגיים - עוטף עזה והנגב, הערבה התיכונה והגולן והגליל (ולפי קריטריונים של יישוב סמוך גבול, ישובי עדיפות לאומית ושאר הישובים).

בנוסף, ירדו התשומות לעובדים הזרים: ביטול האגרה השנתית על העסקת עובדים זרים בחקלאות בסך 1,200 ₪ לשנה, הפחתה משמעותית של אגרות הבקשה לעובד בסך 620 ₪ המשולמות בגין העובדים הזרים בחקלאות (אגרות הבקשה ישולמו עבור חקלאי במקום להיות משולמות עבור כל עובד בנפרד) וניכוי חודשי משכר העו״ז על ידי קידום תקנות להעלאה משמעותית של הסכום המותר בניכוי.

במסגרת המו"מ נמנעה עליית מחירי המים - נקבע מנגנון שמחייב את המדינה לשפות ולפצות את החקלאים במידה ותהיה עליה במחירי המים וכן, נמנע ניסיון לשנות את כללי הגנת הצומח ולהגן מכניסת מזיקים ווירוסים לחקלאות ישראל.

במסגרת ההבנות תקודם חקיקה תומכת ייצור מקומי - מכירה ישירה וסימון ארץ מקור: הממשלה תפעל להשלמת הליכי החקיקה לסימון ארץ המקור במוצרי חקלאות, לעידוד השקעות הון בחקלאות וכן תקודם חקיקה שתאפשר מכירה ישירה בשטח חקלאי.

במסגרת ההסכמות הוחלט שתתקיים השקעה בחקלאות הישראלית: תיקצוב של כ-600 מיליון ש"ח למחקר ולפיתוח בענפים בחלוקה שווה על פני השנים 2022 -2026, השקעות הון בענפי הצומח, הקמת מתקנים אגרו-וולטאיים והגדלה של היצע הקרקעות לפרויקטים סולאריים בשטחים חקלאיים תוך מתן תמורה הולמת לחקלאים והבטחת המשך הפעילות החקלאית.

חסר רכיב