קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

נמצא מפתח

01/06/2017

נמצאו מפתחות 

 

נמצא צרור מפתחות של רכב 

המחפש אובד העצות 

יכול לקבלם במשרדי ההנהלה 

Shape


נמצא מפתח בודד 

בדשא הגדול 

ניתן לקבלו אצל עינת תומר 

 בהנהלת חשבונות 

חסר רכיב