קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/575/f39_עלון 34 חג סוכות - לחברים (1).doc