קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

נמצאה אבדה

26/06/2017
שקית קטנה עם תכשיטי ילדה 
נמצאו בפארק הרכבת אחרי הארוע שהיה בשבת.
ניתן לקבלם אצל ניבה בחפצ-חן.

חסר רכיב