קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/649/f39_מכרז מלווה קהילתי.pdf