קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/659/f39_flyer yruham tnuaa kibutzit 1.3.pdf