קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/671/f39_התחלת הסעות בוקר לבתי הספר.docx