קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/679/f39_פלייר זה משנה אם זו את_לדפוס.pdf