קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/692/f39_מכרז לסייע כיתתית חינוך מיוחד בפסגת אמיר תיכון 32-2017.pdf