קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/693/f39_מכרז מפקח.ת על התכנון והבניה.pdf