קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/694/f39_נוסח מכרז פסיכולוגית 50 אחוז משרה.pdf