קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/786/f39_לחברת מגלן דרושים מהנדסי מים וקרקע.pdf