קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/789/f39_מכרז לרכז קהילה וחינוך בלתי פורמלי במגזר הערבי 48-2017.pdf