קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/803/f39_הגדרת תפקיד- ניהול ענף המזון 09-2017.doc