קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/846/f39_הנחיות חורף.docx