קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/865/f39_מכרז קצין ביקור סדיר.pdf