קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/866/f39_מכרז עוזר.ת הוראה פסגת אמיר יסודי.pdf