קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/879/f39_מכתב לישובים אמנת שירות 0218.doc