קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/934/f39_זמני הגעלת כלים יישובי המועצה פסס תשעח.docx