קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/944/f39_לכבוד ראשי המועצות - פרויקט תיעוד מלחמת ששת הימים.pdf