קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/973/f39_מכתב לישובים - מתקני ספורט ובקרת תהליכי עבודה בוועדים.pdf