קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

הצבעת קלפי אלקטרונית

1. . תכנית עסקים וקהילה 2022 לאחר עדכון הערעורים
2. עדכון הסדר מענקי פטירה ועזיבה )" 5 שנים"(
3. עדכון נוהל השכרות
מיום שישי 31.12.21 בשעה 9:00 ,
עד יום ראשון 2.1.22 בשעה 13:00 .
מוזמנים להיכנס לקישור: Kalfi Ein Shemer ולהצביע.
ניתן לקבל חומר כתוב, להצביע ולקבל עזרה בהצבעה אצל רימונה.
חסר רכיב