קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

דרוש/ה תמחירן/ית

כללי: בין בעלי-התפקידים בהנהלת-החשבונות נכלל תמחירן, אשר תפקידו לתפעל את מערכת המידע ולהפיק דוחות ניהוליים, לשם אספקת מידע אמין בזמן אמיתי למנהלי המגזרים (משק וקהילה), לבעלי תפקידים אחרים, מרכזי ענפים ומקבלי ההחלטות במגזרי המשק והקהילה.


תחומי אחריות:

·        הכנת דוחות ניהוליים אחת לרבעון - רווח והפסד, תכנית מול ביצוע, פרסומם עד סוף החודש העוקב לסוף כל רבעון, וסגירת הדו"ח התמחירי מול מאזן הקיבוץ בסוף כל שנה.

·        הגשת דו"חות חודשיים למנהלים ולמנהלי הענפים.

·        אחריות מלאה על תוכנת התמחיר, רישום תמחירי שוטף ותפעול מערכת המידע בתחום התמחיר, תוך תיאום מלא ושוטף עם מערכת הנה"ח של הקיבוץ.

·        ליווי שוטף של מרכזי הענפים/ועדות/פעילויות בקיבוץ או בניהול של הקיבוץ, ומעקב אחר ביצועי הענף על בסיס דוחות חודשיים ותקופתיים (על-פי החלטות ההנהלות הרלוונטיות).

·        התראה בזמן אמת לרכזי הענפים ולמנהלי המגזרים אודות חריגות תקציביות.

·        השתתפות באסיפות, הנהלות, צוותים וועדות הפועלים במגזרים השונים, על-פי החלטות הנהלות המגזרים.

·        הכנת התוכניות השנתיות (מקורות ושימושים) והתקציב השנתי לכל ענף, בשני המגזרים; בשיתוף עם מנהלי הענפים, בעלי תפקידים ומנהלי המגזרים, כולל הכנה ועריכה של תוכניות השקעות.

·        מתן מענה מהיר לבקשות מנהלי המגזרים בתחום התמחיר.

·        העלאת הצעות לחיסכון תקציבי (וישומן לאחר אישור מנהלי המגזרים).

·        ביצוע בדיקת כדאיות להשקעות שונות בקיבוץ, כולל חישוב תקופת החזר ההשקעה.

·        ליווי שוטף ליזמויות והכנת תוכניות עסקיות עם היזמים.

·        ייעול מערכות מידע בענפים ובהנהלת חשבונות, לשם ייעול קליטת נתונים בהנהלת חשבונות.

·        שיתוף פעולה הדוק עם עובדי הנהלת החשבונות לצורך יישום המטלות.

·        קשר שוטף עם משאבי אנוש לגבי תמחור עבודה בענפים, כולל הוצאת דוחות מרוכזים של עבודה בענפים השונים בסוף כל חודש.


כישורים נדרשים: ידע בכלכלה וניתוח דו"חות כספיים, אוריינטציה למערכות מידע, טיפול בבסיסי נתונים / אחריות ודייקנות / יחסי אנוש טובים מאוד ויכולת לשתף פעולה עם בעלי התפקידים בהנהלה / יוזמה לשיפור תהליכים / ידע מעמיק בתוכנות אופיס (במיוחד אקסל), עדיפות לידע גם באקסס / הכרת מ.ע.ל.ה וקונטיקי.

קדנציה: ללא קדנציה. כפיפות: מנהל/ת הנהלת חשבונות. בחירה: צוות איתור יבחן את המועמדים ויחליט בשיתוף עם מנהל הנהלת החשבונות.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים, מוזמנים לפנות בצרוף קורות-חיים, לשרית אלימלך

במייל sarit@ein-shemer.com, עד תאריך 10.7.2022.

חסר רכיב