קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר

התנהלות כלכלית נכונה לצעירים.ות

מועד התחלה: יום רביעי , 06/01/2021 , 20:00
מועד סיום: יום שני , 06/01/2020 , 22:00
מקום האירוע: זום
לפרטים והרשמה בקישור:  https://lp.vp4.me/cpaz
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D