קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

על מצב הביטחון בעין שמר - מרץ 1948

מלחמת העצמאות החלה ב-30 בנובמבר 1947. מיד לאחר שתוכנית החלוקה התקבלה בעצרת האו"ם, פתחו ערביי ארץ ישראל בהתקפות כנגד היישוב היהודי בארץ ישראל כדי למנוע את יישומה.

לאור האווירה הקשה וההסתה הפרועה מובאים להל"ן קטעים מעלוני תש"ח, המתארים את האווירה והדריכות בעין שמר ערב מלחמת העצמאות

דם רב נשפך

דם רב נשפך בארץ. הריאקציה הערבית והשלטון הבריטי ה"הומאני" מלבים יחדיו את אש השנאה נגד מפעל החיים היהודי. 
מהרי ירושלים, משממות הנגב, מחיפה עיר הנמל המעורבת ומת אביב העברית - מגיעים הדי יריות ובשורות המוות.
ההסתה הפרועה לשנאת עמים - השיגה את מבוקשה.
אל נתפס לאשליות, אל נשלה את עצמנו ב"הפוגה" של שעה קלה. אל נאיט כלשהו את ההכנות לקראת כל העלול להתרחש ברחבי הארץ ובסביבתנו הקרובה.
פעמיים ושלוש בימי שבתנו על אדמת עין שמר הקימונו והרסנו קירות מגן וחפירות. 
הגיעה השעה להקימם מחדש. 
בתקוות השלום שזור הכרח ההגנה.
נהיה דרוכים לקראת כל אפשרות. 
נפעל תוך דאגה שיקול וזהירות. 
קרבנות - הכרח הם בחזית. אך נישמר ככל האפשר מקרבנות שווא יקרים ונחוצים מאוד לארץ הזאת חייהם של בני אדם, חייהם של בונים, מגינים ונושאי שלום. נשמור על הייעוד, נשמור על נושאיו.


על מצב הביטחון – עין שמר מרץ 1948

אין צורך להרבות בדברים על דפי העיתון.

אנו חיים במציאות הידוע לכולנו.

דם נשפך בערי הארץ ובדרכיה, ההסתה נוסכת את רעל השנאה ברחבי הארץ.

אנו חייבים להיות דרוכים ומוכנים ולא להגרר אחרי הלכי רוח רגעיים, לא לשקוע בדאגה מופרזת ולא להיתפס להקלה מדומה.

המצב תובע, מעל הכל, ה כ נ ה.

ועתה, הכל לתכלית זו ועל כולם חובה לסייע למוסדות הביטחון.

ביחס להוראות במשמעת בבצוע, בכוננות לעזרה.

נוסף על ההוראות אשר ניתנו לחברים נדרשים מרכזי הענפים להודיע לאחראים לביטחון על כל עבודה המבוצעת מחוץ לתחומי הבית, על זמנה והיקפה .

רק בדרך זו אפשר יהיה להבטיח משמר ותנאי ביטחון מינימאליים לכל היוצאים לעבודה ברחוק מהבית. שנית: לא ייתכן כי בימים אלה יסעו ילדים או קבוצות חברים בלי התייעצות מוקדמת עם מוסדות הביטחון במקום.
כל נסיעה של קבוצת ילדים או קבוצת חברים ונוער טעונה אישור מוקדם. טובה זהירות ודאגה יתרה מזלזול וקלות ראש.


ועוד על מצב הביטחון ערב המלחמה
אותות מבשרים

חידוש מלחמה - נראים באופק. סימנים מסימנים שונים מעוררים רושם כי מלחמה עלולה להתלקח בימים הקרובים ביותר.

עלינו להתנער במהירות מן הריפיון והשיכחה  שהטילו עלינו ימי ההפוגה. מחובתינו להשתחרר ללא דיחוי מסכנת השגרה וההזנחה, אשר אויבינו מעוניינים בה כלכך. מן הדין כי נשליט בחיינו שוב משטר של ימי חירום והכרח בדחיפות ההכנות.

יש להניח כי האויב לא יישב בחיבוק ידיים בימי ההפוגה הכפוייה, מותר להאמין כי כוחו באנשים ובעוצמת האש עלה. כך בכל החזיתות וכן בוודאי בחזית שלנו, הקרובה למשקנו ולמשקים בסביבה.

אין ספק כי גברו פחד גם בכוחותנו אנו, כוחו של הצבא, כוחן של החטיבות השונות והשירותים, 
אולם יסוד מוסר לעמידתנו בימי מבחן יהיה הכוח שלנו, הכוח של המשק, אנשיו, טיב ההכנות שלו, סידורי ההגנה הפאסיבית ויכולת הלחימה של החברים.

הגיע השעה לסיים את ההכנות שנפסקו מחוסר ידיים עובדות או מחוסר ראיית הנולד. רשת התעלות מחכה לסיום מהיר. ללא השלמת מעגל התעלות לא יהיה להן ערך רב. יציקת המקלטים הגדולים, היא צו השעה. תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב