קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

נוהל הפעלת חדר כושר

כללי -
• אנו רואים חשיבות בקיום חדר כושר בקיבוץ.
• חדר הכושר נכלל במסגרת השירותים השונים המתקיימים בקיבוץ, לרווחתם של כלל החברים.
• ימונה צוות של 3 חברים שילווה את הפעילות ואת האחראי לחדר הכושר.
מטרת הנוהל -
לנסח כללים להתנהלות חדר הכושר, תוך שמירה על בטיחות ובריאות החברים המשתמשים, וכן שימור שירות זה לאורך זמן תוך אחזקה וחידוש הציוד.
אחראי חדר כושר -
ימונה אחראי חדר כושר על-ידי הנהלת קהילה, בהתאם להגדרת התפקיד, בעל כישורים, ידע ורצוי גם ניסיון בתחום. תפקידי האחראי:
• הפעלת חדר הכושר בהתאם לנוהל חדר הכושר המתעדכן מעת לעת.
• אישור והדרכת החברים הפונים.
• אחריות לתקינות המכשירים והאביזרים.
• אחריות להצבת ציוד עזרה ראשונה כנדרש, כולל מכשירי החייאה.
• בקרה שוטפת ויומיומית על הנעשה בחדר הכושר.
• אחריות לשילוט הנדרש בחדר הכושר.
• אחריות לתקציב חדר הכושר בהתאם לתקציב הקהילה שיאושר מידי שנה.
• אחריות לאיזון תקציבי של חדר הכושר.
• הגשת בקשות לתוכנית השקעות שנתית.
• התאמת רמת ההוצאות לתשלום החברים. עדכון התשלום החודשי לחבר, בתאום עם מנהלת הקהילה.
תקציב חדר כושר -
• חדר כושר פועל במסגרת תקציב הקהילה, וחייב להיות מאוזן תקציבית.
• ההכנסות מתשלום החברים המשתמשים, יהיו המקור לאחזקת המקום ולתשלום לאחראי חדר הכושר.
• התשלום החודשי של כל מנוי, יקבע על-ידי הנהלת קהילה מעת לעת ויפורסם לחברים. נכון לאפריל 2021 – 45 ₪ לחודש לחבר.
• התשלום לאחראי חדר כושר יהיה לפי המדרג הבא:
1,000 ₪ הכנסה – 200 ₪ תשלום לאחראי / 1,500 – 400 / 2,000 – 600 / 2,500 – 800 / 3000 - 1000 וכך הלאה...
• עודף כספי לאחר הוצאות, ישמש לשיפור המקום.
• רכישות מכשירים והשקעות יהיו במסגרת התקציב השנתי של השקעות הקהילה במידה ויאושרו.
הצטרפות כמנוי חדש –
• יש להציג לאחראי חדר הכושר, הצהרת בריאות חתומה על-ידי רופא.
• כל מתאמן מחויב לעבור שתי פגישות הדרכה עם אחראי חדר הכושר –
פגישה ראשונה להסבר על אופן האימון והשימוש במכשירים השונים, הדגמה והתנסות לצורך תרגול. כמו כן יקבל המתאמן הסבר בנושא כללי הבטיחות בחדר הכושר ונהלי סדר וניקיון.
במפגש השני יבחן האחראי את המתאמן, כדי לוודא שהבין את ההסברים.
• בגמר המפגש השני יחתמו האחראי והמתאמן על אישור השלמת ההדרכה ואחריות אישית של המתאמן על האימון. לאחר מכן רשאי המתאמן להמשיך ולהתאמן באופן עצמאי.
• עלות הדרכה למפגש הראשון 150 ₪, עלות המפגש השני במידה ויהיה צורך 50 ₪. בחודש הראשון בו יתקיימו מפגשי ההדרכה, לא ישולמו דמי מנוי (45 ₪).
תנאים לכניסה לחדר הכושר –
• הכניסה לחדר הכושר והשימוש בו – מגיל 18.
• אין אפשרות להכניס אורחים כלל.
• אין אפשרות לאמן אנשים חיצוניים על-ידי מאמנים מקומיים.
• אחראי חדר הכושר רשאי להפסיק פעילות של מתאמן, שלא מקפיד ופועל לפי הכללים. מתאמן שלא מקפיד על הכללים, יקבל התראה בכתב מהאחראי. במידה ולא יהיה שיפור – יחסם כפתור הכניסה שלו.
מאמן אישי -
• מתאמנים המעוניינים לקבל הדרכה אישית, צריכים לקבל אישור מהאחראי, על כך שיש למאמן שלהם הסמכה וביטוח מתאימים.
• המאמן האישי יחתום על מסמך, המבהיר שהקיבוץ אינו אחראי לפעילותו בחדר הכושר.
• אימון אישי יינתן לשני מתאמנים (חברי-קיבוץ בלבד) לכל היותר.
תקינות הציוד וניקיון החדר -
על המתאמנים בחדר הכושר לשמור על תקינות הציוד, להשתמש בו בהתאם להנחיות, ולנקות ולסדר בגמר האימון. יש להתריע בפני אחראי חדר כושר על כל תקלה.
חסר רכיב