קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

דרושים נציגי ציבור לוועדת קבלה

מטרה:
קבלת חברים חדשים לקיבוץ עין שמר, תוך בחינת ההתאמה של המועמדים לאורחות החיים -
ולאופי הקיבוץ, ובחינת התאמת המועמדים מבחינ ה כלכלית לבניית בית, תשלומי קליטה וחיים
בקיבוץ. כל זאת ברמת הדיוק הגבוהה ביותר שניתן .

דרישות התפקיד והאחריות :

• קביעת גורמי אבחון מקצועיים לאבחון האישיותי ולאבחון הכלכלי.
• בחינת המסמכים השונים שעל המועמדים לקליטה למלא .
• עבודה בהתאם לנוהל ועדת קבלה, לאחר אישורו בצוות צמיחה דמוגרפית.
• עבודה בהתאם לקריטריונים לקליטה לבני קיבוץ ולחיצוניים כפי שנקבעו .
• ראיונות למועמדים לקליטה לחברות בקיבוץ .
• בחינה של התאמת המועמדים מול גורמים שונים )חינוך, ממליצים, מקומות עבודה ועו ד(.
• קבלת החלטה לגבי קבלת מועמדים לחברות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו, והעברת ההמלצה
לאס יפה.
• פרסום פרטי הנקלטים הפוטנציאליים לקראת הצבעה על קליטה לחברות .

דרישות התפקיד-  ידע וכישורים  :

• רקע מקצועי רלוונטי יתרו ן -
• יחסים בין אישיים טובים שיתוף פעולה עם ממלאי תפקידים, עבודה מול נקלטים פוטנציאליים –
• עמידה בלחצים אישיים וציבוריים
• חברות בקיבוץ
• דיסקרטיות ברמה גבוהה. נדרשת חתימה על כתב מינוי, המחייב גם שמירה על סודיות
• יכולת עבודה בצוו ת
• ראייה כול לת ואובייקטיבית
הרכב הועדה: 10 חברי קיבוץ )מתוכם ייבחר יו"ר הצוות(, מנה ל/ת הקהילה, יו"ר צמ"ד.
יו"ר הקיבוץ ובעלי תפקידים נוספים יוזמנו לפי הצורך.
בחירה: פרסום מכר ז פתוח, חברי הקיבוץ ייבחרו ב וועד ההנהלה,
יו"ר הצוות ייבחר על ידי חברי הצוות. -
אורך קדנציה: 3 שנים )עם אפשרות הארכה לקדנציות נוספות( .
חברים מעוניינים מוזמנים לפנות לשרית אלימלך במייל sarit@ein-shemer.com
או בטלפון 052 3750991 עד תאריך 4.1.22 .

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב