קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

היו היה | סיגל דקל | איורים: שמואל כץ

08/01/1940
בראשית הקיבוץ, כשהיו בו עשרות בודדות של חברות וחברים, לא היה מועד קבוע
לשיחות-הקיבוץ. כל חבר שרצה לומר משהו, היה מצלצל בפעמון שבחצר הקיבוץ ומזעיק
את החברים לשיחה, בכל יום ושעה שבהן עלה הרצו ן או הצורך .
באותם ימים לא היה נושא קטן או פרטי מידי מכדי להגיע לשיחה, כולם ללא יוצא מהכלל
לקחו בה חלק וההצבעה נעשתה בגלוי ובו-במקום .
רק בשנות ה- 40 של המאה הקודמת, החלה שיחת הקיבוץ להתמסד. -
בשנות ה- 50 החלו בני הקיבוץ הבוגרים הראשונים, להשתתף בשיחות יחד עם הוריהם -
המייסדים. אפילו בתקופת השירות הצבאי, היו החיילים באים לשיחה אם היו בחופשה.
הלינה המשותפת היתה עדיין בשיא תפארתה, וכל חברי הקיבוץ השתתפו בשיחה. -
אם חבר לא הגיע לשיחה, המזכיר היה ניגש לדבר איתו .
עלי אלון, כשהיה מזכיר, ניסה להפוך את השיחה לאירוע חגיגי וקבע תורנות בין ענפי
הקיבוץ, כשכל ענף בתור ו מכין כיבוד לשיחה .
בשנות ה- 80 החל הפיחות במעמדה של השיחה. גורמים רבים הביאו לכך בהדרגה:
התפוררות ברמה הלאומית כתוצאה מהלם מלחמת יום הכיפורים. -
משבר הקיבוצים בשנות ה- 80 שפגע באמון במערכת הכלכלית .
אובדן האמון בממסד ובהנהגה.
התרחבות הרצון בשי נוי הקיבוץ השיתופי.
חלוקת טלוויזיות לחדרי החברים.
סדקים הולכים ומעמיקים בלינה המשותפת ולקיחת ילדים לחדרי ההורים )עד מלחמת
המפרץ הראשונה שסתמה את הגולל על הלינה המשותפת( .
מנו אלון, שהיה מ זכיר הקיבוץ בשנת 1992 , מספר שכאשר הגענו באותה שנה למצב בו
באים 30 חברים לשיחה, וכל 10 חברים )או משפחה מורחבת( שמתארגנים מראש,
יכולים ל הכריע החלטות לפי רצונם הוחלט לעבור לשיחה מצולמת ומשודרת ולהצבעה -
בקלפי .
בשנת 2000 נעשה בעין שמר ניסיון להחליף את שיחת הקיבוץ המשודרת, במועצה - -
רחבה. במהרה הסתבר שבדרך זו נוצר נתק מוחלט בין כלל החברים להנהלת הקיבוץ,
והוחלט לחזור למתכונת של שיחו ת קיבוץ. מאז, לא משנה כמה חברים נ וכחים בשיחה -
בפועל, גם אם הגיעו רק המזכיר והצלם השיחה מתקיימת .
החברים, שצפו בשיחה דרך הערוץ הפנימי, יכלו לקחת חלק בדיון אם היו מתקשרים
לטלפון במועדו ן לחבר, ומבקשים ממי שהרים את השפופרת לשאול או להגיב בשמם. -
אפשרות אחרת היתה לעלות על האופניים ולדווש במהירות ב עלייה למועדון, בתקווה
להספיק... מגיפת הקורונה ואילוצי הריחוק החב רתי, הכניס ו להתנהלות השיח ה מימד חד ש
לא רק צפייה בדיוני השיחה מרחוק, אלא גם אפשרות לשאול ולהגיב מרחוק באמצעות –
הזום. הקורונה והזום, מסמנים אולי את תחילתו של עידן טכנולוגי חדש, שיפתח את
שיחת הקיבוץ להרבה אפשרויות מעניינות נוספ ות ולהשתתפות פעילה ורחבה יותר.. .

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב