קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר

יום האישה הבינלאומי במועצה עם צופית גרנט

מועד התחלה: יום חמישי , 30/03/2023 , 15:00
מועד סיום: יום חמישי , 30/03/2023 , 15:00
מקום האירוע: גן שמואל
https://media.mekome.services/images-and-docs/blob-6d4d345c-5fbd-4add-a567-3f358d68f2bf
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D