קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר

מסע בעקבות המוח האנושי

מועד התחלה: יום ראשון , 26/02/2023 , 10:20
מועד סיום: יום ראשון , 26/02/2023 , 11:20
מקום האירוע: מילוא
https://media.mekome.services/images-and-docs/blob-c4e35457-1050-43e0-b805-b786917f5674
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D