קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

משרות לאיוש

מצ"ב משרות פתוחות לאיוש,
1. מזכיר/ת סגנית ראש המועצה
2. משרות במחלקה לשירותים חברתיים:
• מנהל/ת תחום וותיקים
• עוס נערות בסיכון
• עוס ניצולי שואה
חסר רכיב