תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

תגובה לחמישת ההורגים בעין שמר
יהושע גוריש
04/02/2023 18:34
אח שלי נהרג שמה בשנת 1949 אבא שלי היה בהלוויה. הם לא נקברו בקבר אחים לכל אחד יש קבר אלמוני ללא שם לאחי קוראים זכריה גוריש