תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
gideonavp@gmail.com התנצלות והבהרה
גדעון אברהמי
20/10/2021 17:51
לצערי אני חייב להבהיר שלא כל התמונות הן שלי. מציע בעתיד לתת קרדיט נכון במיוחד בכותרת, למשל, המקרה הזה הכותרת היא "תמונות של גדעון אברהמי" ואין זה כך