קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

מכתב פתוח לתומר נחום // עודי דגאי

תומר שלום! 
קראתי את מכתבך בעלון האחרון ואני מרגיש שלא ניתן להשאיר את דבריך בחלל ללא תגובה.

ההלוואה – זו עסקה שמבטיחה בראש וראשונה המשך קליטה בעין-שמר במחירים שפויים, לאור ההתייקרו ת הבלתי פוסקת במחירי המקרקעין. בנוסף זו גם עסקה כלכלית מאוד, לאור העובדה שבית צמוד-קרקע הוא מושג שעובר מהעולם במדינת-ישראל ואין יותר להשיגו. העסקה מביאה רווח מהותי לקיבוץ בתוך פרק זמן של עד עשור. אין בה סיכון גדול מכיוון שכנגד ההלוואה, עומדים ה מגרשים ששווים כיום בשוק כפול מסכום ההלוואה. כושר ההחזר מבוסס על שיווק שורה נוספת כל שנתיים( 12 בתים ). אני יכול להרגיע אותך, שלעין-שמר יש נכסים בשווי הגדול לאין ערוך מההלוואה. אם תמדוד את סך ההון העצמי מכלל המאזן, תגלה שמצבו של הקיבוץ איתן מאוד! המשפחות המצטרפו ת לא יאלצו לשלם מ כיסן את החזר ההלוואה, הוא יבוא ממימוש קליטה מתמשכת. גם במקרה של דיפולט, הבנק יוכל אולי לעקל מגרשים, אבל לאכלסם רק במי שהתקבל כחבר באגודה (חלופת האגודה אמרנו). 

קליטת בנים – בניגוד לך, אני חושב שקליטת הבנים לא תיפגע אם אנחנו רוכשים כעת את המגרשים ומונעים התייקרות עתידית. סיכוי טוב כאמור שהקליטה תמשך. קצת פרספקטיבה היסטורית שאולי אינך מודע לה: עין-שמר החליט בשנים 13-2012 ,לאור מצבו הדמוגרפי העגום, להיכנס לתוכנית שאפתנית בה יקלטו 100 משפחות בתוך עשור. עברו כמעט 10 שנים וקלטנו רק מחצית מהמתוכנן, הווה אומר ש הקליטה היא חלק מתהליך שהחלטנו עליו ואיננה תולדה של הלוואה שנלקחה. 

שתי הצעות – הגעת זה מקרוב ולכן אינך מודע לכך שהקיבוץ התלבט בנושא עקרוני זה. כבר בשנת 2017 היו דיונים רבים, הגיעו מומחים שהמליצו כל אחד על החל ופה בה האמין, התקיימו מעגלי דיון פנימיים ובסופו של תהליך החליט הקיבוץ ברוב של %83 להעדיף את חלופ ת האגודה. בין השאר מכיוון שהיא מתאפשרת, באין היתכנות כלכלית לעבור לחלופה הישירה. חוכמת ההמונים עליה אתה מדבר, לא מתבטאת במספר הקיבוצים שבחרו בחלופה הישירה. חלופה זו קיימת על גלגוליה מאמצע העשור הראשון של המאה 17.6.2022 ב"תשפ סיון' יח( 4314( )2022( 19 עלון ה-21 ,ובכל זאת מספר מאמציה אינו שונה מהותית ממספר אלו שבחרו בחלופת האגודה, שאושרה בשנת 2016 ונפתחה לביצוע רק עם הקמת הממשלה החדשה לפני כשנה.

המודל – אתה טועה ולצערי מטעה, בהצגת הנתונים. בחלופה הישירה יש אפשרות לדחיית תשלום %75.3% + 17 מע"מ על מלוא ה-%33 .אם יש לך בית של מעל 141 מ"ר - תחויב ב-%33 על יתרת הזכויות החורגת. העלות לחבר במסגרת השיוך הישיר, היא מחצית מחלופת האגודה וללא זכויות, הנכס לא שייך לחבר. אם יבקש לשפץ ולהרחיב את דירתו, יאלץ לשלם לרמ"י דמי עסקה בסך %33 על ההפרש בין הבנייה לזכויות ( 141 מ"ר). אם יורש קיבל בית מחבר ותיק ובנה בית של 190 מ"ר - הוא ישלם על 50 מ"ר %33 .במקרה אופ טימלי כשיש רק יורש אחד - ניתן להוריש לו. כשיש מספר יורשים, נוסף תשלום כבד של %45.29 צמוד למדד, הנושא %4 לשנה. בתוך 15 שנה, ערך המתנה נעלם! בחלופת האגודה, מלוא הפוטנציאל שולם ורמ"י יוצא מה "וורידי ם" שלנו. 

קהילת עין-שמר - הסיבה העיקרית בגללה בחרו חברי עין-שמר אז בחלופת האגודה, היא הרצון לשמור על ייחודיו ת הקהילה שלנו על הצדדים היפים שבה. באופן טבעי רצינו אמצעי בקרה, להבטיח שיגיעו לפה לא רק אלה שידם משגת, אלא גם כאלה שידם מושט ת - שרוצים להשתלב בחיי הקהילה הרבגוניים בעין-שמר. בעין-שמר נכתבו יותר ספרים מכל קיבוץ אחר בתנועה הקיבוצית. החממה היא פרויקט ייחודי שלא קיים כמעט בשום מקום בארץ ומשלב לימוד , חינוך, מחקר אוניברסיטאי ברמה גבוהה וחיבור בין תלמידים חילונים ודתיים יהודים וערבים. מוסד "מבואות -עירון" הוא בית-ספר תיכון מבוקש באזור, שמשלב למידה ברמה גבוהה עם חיים חברתיים שוקקים. וחצר-הראשונים מדגימה כמה חשוב לקהילה לשמור על ההיסטוריה שלה ועל צביונה. על כל זה חשוב לנו מאוד לשמור ואנחנו מאמינים שחלופת האגודה נותנת ל נו את הכלים לשמר זאת.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב